ทั้งหมดล่าสุด บล็อก สิ่งที่เราเสนอ ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยี รายชื่อผู้ติดต่อ
BENERTECH

Benertech A-Series offer a range of premium quality headsets using Benertech’s innovative acoustic technology to deliver speech clarity and an excellent audio experience. Coupled with our sleek design that focuses on comfort and durability, the Benertech A-Series headset offers a new level of experience for call centre professionals.

In pursuing audio perfection and product excellence, Benertech has made a promise to every user and customer that we have a duty of care when it comes to both protecting your hearing and supplying the perfect headset that meets the demands of a busy office and call-centre.

 This pledge runs throughout the company and is applied at every stage of the business from product conception to final delivery and beyond. Assuring all our customers that you are receiving the best product at the best price at all times.

Revolutionary Sound

Taking engineering and product design to new levels, this Danish designed acoustic equalizer structure, maximises the benefits of HD speakers to create a headset that excels in its class for clarity and performance.

Compatibility

Find solutions for your communications environments

Technology

Providing every headset user the ultimate experience with innovative technology, our goal is to create headsets that not only offer hearing protection but excel in comfort when worn all day.

Inspiration

Designed to withstand the the intensive demands of contact centres – BENERTECH is made with only the best materials to create a robust yet stylish headset.

To Know More About BENERTECH , Please click Here »

บุคลากรของเรา

บุคลากรทุก ๆ คนของ Cal4Care มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เราจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานของเรามีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง