ทั้งหมดล่าสุด บล็อก สิ่งที่เราเสนอ ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยี รายชื่อผู้ติดต่อ
Cisco Meraki

We are resellers of Cisco Meraki, 100% Cloud Managed Networking.

The Cisco Meraki portfolio of networking devices are centrally managed from the cloud. This feature-rich, easy-to-use cloud architecture enables customers to solve new business problems and reduce operating costs.

  • Manage entire network from a single dashboard
  • Control users, applications, and devices
  • No controller hardware or management software to install and maintain
  • Secure (PCI and HIPAA-compliant) cloud infrastructure
  • Scales from small sites to million-user deployments

 

To Know More About Cisco Meraki , Please click Here »

บุคลากรของเรา

บุคลากรทุก ๆ คนของ Cal4Care มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เราจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานของเรามีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง