ทั้งหมดล่าสุด บล็อก สิ่งที่เราเสนอ ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยี รายชื่อผู้ติดต่อ
CYBERDATA

We are Resellers of Cyberdata – designers and manufactures peripheral devices for VoIP phone systems. Cyberdata build products that facilitate legacy migration to VoIP , IP equivalents to existing analog devices, and application specific endpoints that add new functionality. Our VoIP products, such as paging Gateways, IP Speakers, IP authentication devices are cost effective and easy to manage solutions for VoIP phone systems.

CyberData IP Speakers

1

CyberData IP Intercoms

2

CyberData IP Clocks

3

CyberData IP Amplifiers

2

Cyberdata IP Strobes

5

Zone Controllers & Paging Adapters

6

 

 

To Know More About CYBERDATA , Please click Here »

บุคลากรของเรา

บุคลากรทุก ๆ คนของ Cal4Care มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เราจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานของเรามีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง