ทั้งหมดล่าสุด บล็อก สิ่งที่เราเสนอ ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยี รายชื่อผู้ติดต่อ
Patton

We are Resellers of Patton VoIP Products. Patton’s specialty is interconnecting legacy TDM and serial systems with new-generation IP-based voice, data, and multimedia technologies.
VoIP Gateways and more from SmartNode

VoIP Gateways, VoIP routers, and VoIP IADs from Patton SmartNode integrate IP and TDM communications for enterprise and carrier access networks. SmartNode SIP Session Border Controllers enable Unified Communications for SIP-to-SIP environments.

Patton’s digital VoIP gateways preserve all the ISDN telephony features that ISDN users demand and network operators require: AOC, CLIP, CLIR, UD64, overlap dialing, and fax, as well as MSN and DID. Built on the industry’s most interoperable VoIP platform and scaling from 2 to 2048 voice calls, Patton VoIP media gateways offer every industry-standard interface, including T1/E1, PRI/BRI STM-1/OC3, DS3, FXS/FXO, V.35/X.21, Ethernet, G.SHDSL, ADSL2+, and more. SmartNode™ VoIP gateways support all industry-standard signaling protocols, including ISDN, SIP, H.323, H.248, MGCP/IUA, SS7/C7, CAS (R2), SIP, and SIGTRAN. Patton VoIP gateways offer touch-less auto-provisioning, high reliability, and proven interoperability with all the major-brand softswitches and IP-PBXs.

Like all Patton products, SmartNode drives down total cost of ownership (TCO) with Patton’s Gold-Standard Free Support at no additional charge. Patton’s Platinum-Plus Premium 24/7 Support is also available.

To Know More About Patton , Please click Here »

บุคลากรของเรา

บุคลากรทุก ๆ คนของ Cal4Care มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เราจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานของเรามีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง