ทั้งหมดล่าสุด บล็อก สิ่งที่เราเสนอ ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยี รายชื่อผู้ติดต่อ
POLYCOM

We are resellers of Polycom Video Conferencing Phones.  Polycom is the leader in HD video conferencing, voice conferencing & telepresence enabling open, standards-based video collaboration to over 415000. Features of polycom phones are:

A powerful, simple solution for smaller rooms

Polycom RealPresence Debut – bring enterprise-grade video conferencing and content sharing to your organization at a low cost.

Simple, Powerful, Cloud-Ready.

RealPresence Clariti − collaboration infrastructure software that connects people in businesses of all sizes with HD voice, video, content and web collaboration.

Meet the first smart hub for group collaboration

Polycom RealPresence Trio – transforming the iconic three-point phone into a voice, video and content sharing system.

The collaboration space of the future starts now

Polycom RealPresence Centro – the first visual collaboration solution putting people at the center of collaboration.

To Know More About POLYCOM , Please click Here »

บุคลากรของเรา

บุคลากรทุก ๆ คนของ Cal4Care มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เราจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานของเรามีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง