ทั้งหมดล่าสุด บล็อก สิ่งที่เราเสนอ ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยี รายชื่อผู้ติดต่อ
SNOM

We are resellers of Snom – Provides The Best Business Telephones in the World.

Superb Audio

Sound design is an art form at Snom. It is at the core of our development, as we utilize some of the world’s most advanced voice quality engineering tools. We consistently strive to set the bar high for audio quality in business communications.

Sophisticated Software

Snom software has a 15-year history of development and improvement. It is secure, has no spyware and equips the business professional with over 900 telephone features and settings for a powerful, flexible and versatile communications experience.

German Engineering

Snom’s high standards in engineering come from our German heritage. We strive to achieve perfection in all aspects of hardware development with unparalleled craftsmanship, elegant design, practicality and cost effectiveness.

To Know More About SNOM , Please click Here »

บุคลากรของเรา

บุคลากรทุก ๆ คนของ Cal4Care มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เราจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานของเรามีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง