ทั้งหมดล่าสุด บล็อก สิ่งที่เราเสนอ ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยี รายชื่อผู้ติดต่อ
YEALINK

We are resellers of Yealink,  One-Stop UC terminal solutions unify voice, video and data, and are designed for businesses of all sizes. Our solutions work for every kind of user, from executives to receptionists, and can accommodate staff communicating from an office, a conference room or on the go.

Yealink provides one-stop Communication Terminal prodcuts for businesses of all sizes. Its wide product range satisfies diverse customer needs and usage scenarios. The Yealink Unified Communication Product Portfolio includes video conferencing system, IP conference phones, desk IP phones, wireless DECT phones and more.

The Yealink conference phones are perfect choice for small and medium-sized conference room and can meet the demands of up to 16 people with optional expansion microphones. Yealink conference phones provides many important audio features including optima HD technology, a build-in 3 microphone array, full-duplex technology and acoustic echo cancelling. This means that all users can enjoy rich, clear and life-like conference calls.

Yealink Conference Phone also supports call recording, plus linkages to mobile phones or PCs for a more convenient conference call experience.

To Know More About YEALINK , Please click Here »

บุคลากรของเรา

บุคลากรทุก ๆ คนของ Cal4Care มีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวเอง เราจะมุ่งเน้นสนับสนุนให้พนักงานของเรามีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และเติบโตอย่างต่อเนื่อง