ทั้งหมดล่าสุด บล็อก สิ่งที่เราเสนอ ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยี รายชื่อผู้ติดต่อ
ผลิตภัณฑ์ของเรา

BeroNet Telephony Appliance – L – 8 GB RAM 120 GB SSD without module

Description

Energy efficient appliance for your VoIP and UC needs

Use our energy efficient Telephony Appliance to run your IP-PBX system. Powered by fewer than 25 Watts, the Appliance offers you the opportunity to house your IP-PBX and VoIP Gateway in one device. With no moving parts, the beroNet Telephony Appliance is designed to run 24/7, without interruption.

 

Integrated VoIP Gateway for ISDN and Analog connections

Choose the device with an integrated VoIP Gateway to meet your complete telephony needs. Add a beroNet VoIP Card to the device and gain all the benefits of beroNet OS and beroNet VoIP Gateway modularity. Choose any of our ISDN, Analog or GSM modules to ensure compatibility with your current provider, connect your IP-PBX to analog devices, or configure an ultimate call failover to GSM.

beroNet Telephony Appliance

Features

 • Powered by the beroNet Hypervisor
 • Compatible with any IP-PBX
 • No moving parts
 • Cloud managed

Technical Specifications

 • Intel Celeron – Quadcore (N3160) with 1.6 GHz, 2.24 GHz Burst Frequency
 • 8GB
 • 120GB
 • VT-x and VT-x EPT for virtualization
 • Four USB 3.0 Ports
 • mSATA
 • VGA, HDMI
 • 2 network interfaces (1 GbE)
 • 12V power, less than 20W power consumption
 • Fanless cooling