ทั้งหมดล่าสุด บล็อก สิ่งที่เราเสนอ ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยี รายชื่อผู้ติดต่อ
ผลิตภัณฑ์ของเรา

Callcloud SIP Trunking

Description

Callcloud SIP Trunking

SIP trunking is a Voice over Internet Protocol (VoIP) and streaming media service based on the Session Initiation Protocol (SIP)[1] by which Internet telephony service providers (ITSPs) deliver telephone services and unified communications to customers equipped with SIP-based private branch exchange (IP-PBX) and Unified Communications facilities.[2] Most Unified Communications software applications provide voice, video, and other streaming media applications such as desktop sharing, web conferencing, and shared whiteboard.