ทั้งหมดล่าสุด บล็อก สิ่งที่เราเสนอ ผลิตภัณฑ์
โซลูชั่นด้านเทคโนโลยี รายชื่อผู้ติดต่อ
ผลิตภัณฑ์ของเรา

SIP-to-SIP (SBC) BN2SIP64 for 64 SIP2SIP calls

Description

Article name – BN2SIP64

License for 64 SIP2SIP calls

Gateway needed – BF6400box

 

Transform your VoIP Gateway into a Session Border Controller (SBC)
Teach your VoIP Gateway new tricks by unlocking the SIP-to-SIP session border controller functionality of beroNet OS. With SIP-to-SIP you can connect multiple SIP devices and take advantage of the dialplan to create advanced least cost. With your SIP connections in the beroNet Gateway

Session Border Controller; SIIP-to-SIP

Features

 • Connect incompatible SIP devices
 • Use regular expressions in the beroNet Gateway to ensure that
 • each device receives SIP information in the format it expects
 • Simplify advanced PBX configurations
 • Add your SIP Trunks to the beroNet Gateway to manage all failover
  and least-cost-routing configurations directly in the Gateway.
 • If you use the same configuration often, simply backup the device and
  deploy the configuration to the next one keeping your optimizations
  PBX independent.
 • Use the VoIP Gateway to take advantage of Secure SIP and SRTP;
  even if your IP-PBX doesn’t support it.