การโต้ตอบทั้งหมดรวมศูนย์ด้วย Omnichannel ของ mConnect

mConnect เป็นโซลูชันช่องทาง Omni ของ Cal4care ใช้ 3CX สำหรับการโทรและรวมแพลตฟอร์มการสื่อสารดิจิทัลทั้งหมดเข้าไว้ในระบบที่รวมศูนย์เดียว ซึ่งรวมถึง:

ผู้ใช้ mConnect จะได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นในความพึงพอใจของลูกค้าและอัตราการมีส่วนร่วม กระบวนการที่คล่องตัว ตลอดจนประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นโดยมีเวลาว่างน้อยลงสำหรับตัวแทน. 

Scroll to Top